Sporočanje števila čebeljih družin v Register čebelnjakov
 
Številka čebelnjaka: SI  
Davčna številka čebelarja:  
Št. čebeljih družin na dan 15.04.2023:  
Št. čebeljih družin na dan 31.10.2023:  
Datum priglasitve: