Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
   Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
   Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme
   Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

POREKLO GOVEJEGA MESA

V Sloveniji je v veljavi pravilnik o obveznem označevanju govejega mesa. Z označb na mesu morajo biti 
razvidni najmanj naslednji podatki: številka živali, država rojstva, država reje in država zakola ter številka
klavnice in razsekovalnice. Sistem označevanja govejega mesa temelji na sistemu označevanja goveda.   

Na tem mestu lahko kupci v centralnem registru goveda na podlagi številke živali poiščejo podatke o poreklu živali.Vpišite identifikacijsko številko živali: